A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мологівська сільська рада об'єднана територіальна громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перейменування, реорганізації  закладів загальної середньої освіти на території Мологівської сільської ради

Дата: 07.05.2021 10:08
Кількість переглядів: 539

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення щодо перейменування, реорганізації  закладів загальної середньої освіти

на території Мологівської сільської ради

 

    1. Найменування організатора громадського обговорення -  Мологівська сільська рада.

 

   2. Мета: врахування думки жителів Мологівської об’єднаної територіальної громади щодо перейменування ЗЗСО, реорганізації ЗЗСО Випаснянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. № 2 та Випаснянської загальноосвітньої школи І – ІІ ст. у філії опорного закладу «Випаснянський заклад загальної середньої освіти», реорганізації ЗЗСО «Бикізький НВК» І-ІІ ст. в початкову школу, перспективного плану реорганізації ЗЗСО Молозької загальноосвітньої школи та Андріївської загальноосвітньої школи  з І-ІІІ ст. у гімназії та Розкішнянської загальноосітньої школи з І – ІІ ст. в початкову школу.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проектів Плану реалізації стратегічних цілей розвитку освіти Мологівської сільської ради на 2021-2024 роки, перспективної, оптимальної, спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Мологівської сільської ради на 2021-2024 роки, відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

 В Законі України «Про повну загальну середню освіту» від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни «початкова школа», «гімназія», «ліцей».

   Зокрема  Стаття 32  про  «Утворення,  реорганізація,  ліквідація  та перепрофілювання  закладу  загальної  середньої  освіти»  говорить:

  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
  2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
  3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

  Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

  3. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

• Закон України «Про освіту» (ст. 25)

«Засновник закладу освіти зобов’язаний:

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти».

Конституція України (ст. 143)

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26)

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

    Станом на сьогодні на території Мологівської сільської ради функціонують 7 ЗЗСО, з них: три школи І-ІІ ступенів, чотири школи І-ІІІ ступенів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників.  

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Мологівської сільської ради становить біля 36 339  грн. на рік. Кількість учнів на одного вчителя складає 9 дітей.

    Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 1711 учнів. Значна видаткова частина бюджету Мологівської  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Розпорядник коштів (Мологівська сільська рада), керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці. Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування в такому випадку буде виділено з коштів Мологівської сільської ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування проектів тощо.

Створення об'єднаної  громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.
Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Мологівської сільської ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

  1. Відповідно до вищеперерахованих Постанов та Законів провести

переоформлення найменувань закладів освіти, засновником яких є Мологівська сільська рада, наступним чином:

- Випаснянську ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 реорганізувати та перейменувати в опорний заклад «Випаснянський заклад загальної середньої освіти» з 01 вересня 2021 року;

- Випаснянську ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 реорганізувати в гімназію-філію шляхом приєднання до опорного закладу «Випаснянський заклад загальної середньої освіти» та перейменувати на «Випаснянська філія № 1 опорного закладу «Випаснянський заклад загальної середньої освіти» з 01 вересня 2021 року;

- Випаснянську ЗОШ І – ІІ ст.  реорганізувати в гімназію-філію шляхом приєднання до опорного закладу «Випаснянський заклад загальної середньої освіти» та перейменувати на «Випаснянська філія № 2 опорного закладу «Випаснянський заклад загальної середньої освіти» з 01 вересня 2021 року;

- Бикізький НВК І – ІІ ст. реорганізувати в початкову школу з 01 вересня 2021 року.

2. Про перспективу реорганізації у гімназії Молозької ЗОШ І – ІІІ ст. і Андріївської ЗОШ І – ІІІ ст. та в початкову школу Розкішнянської ЗОШ                 І – ІІ ст.

Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою с.Молога, вул. Кишинівська, 221 А.  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО:

• конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом, поданим директорами шкіл;

• Інтернет-конференцій, електронних консультацій.» (п. 13 Порядок № 996)

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Мологівської  сільської ради

   4. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: Мологівська сільська рада, с. Молога, вул. Кишинівська, 221 А

  5. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Бережна Ольга Вікторівна юрист Мологівської сільської ради. тел.0964508712

   6. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Мологівської сільської ради.

 

Додаток

до розпорядження

від 29.04.2021 року №24-ОД

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕНЬ

 

з/п

Дата

Час

Назва закладу

1

17.05.

15.00.

Випаснянська ЗОШ І – ІІ ст.

 

2

18.05.

14.00.

Бикізький НВК

 

3

18.05.

17.00.

Випаснянська ЗОШ І – ІІІ ст. № 2

 

4

19.05.

15.00.

Випаснянська ЗОШ І – ІІІ ст. № 1

 

5

19.05.

17.00.

Молозька ЗОШ І – ІІІ ст.

 

6

20.05.

14.00.

Розкішнянська ЗОШ І – ІІ ст.

 

7

20.05.

16.00.

Андріївська ЗОШ І – ІІІ ст.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь