Мологівська сільська рада об'єднана територіальна громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

Оголошення щодо визначення виконавця (ліцитатора) проведення земельних торгів (у формі аукціону) з продажу права оренди по зазначеним земельним ділянках

Дата: 09.07.2021 09:47
Кількість переглядів: 203

Оголошення про конкурс!

Оголошення щодо визначення виконавця (ліцитатора) проведення земельних торгів (у формі аукціону) з продажу права оренди  по зазначеним земельним ділянках

З метою забезпечення організації та проведення земельних торгів у формі аукціону з набуття права оренди на вільні від забудови земельні ділянки, виконавчим комітетом Мологівської сільської ради приймаються заявки щодо визначення виконавця (ліцитатора) на проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди  по зазначеним земельним ділянках:

 

№ п/п

Місцезнаходження земельної ділянки кадастровий номер

Площа, га

Цільове призначення

1

За межами населеного пункту Мологівської сільської ради

5120884400:01:001:0587

 

        12,0159

01.01  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2

За межами населеного пункту Мологівської сільської ради

5120884400:01:005:0599

  

53,9841

01.01  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3

За межами населеного пункту Мологівської сільської ради

5120884400:01:003:0056

 

6,5185

16.00  землі запасу

4

За межами населеного пункту Мологівської сільської ради

5120882000:01:003:0056

3,6877

16.00  землі запасу

 

УМОВИ КОНКУРСУ:

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах.

Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів:

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

а) виготовлення та затвердження у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою (у разі формування земельної ділянки, зміни цільового призначення земельної ділянки та в разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім випадків проведення земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки;

д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим, ніж розмір орендної плати, визначений Податковим кодексом України, а щодо земельних ділянок державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь - не може бути меншим 7 відсотків їх нормативної грошової оцінки;

є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

ж) визначення дати проведення земельних торгів.

Витрати (видатки), здійснені на підготовку лота для продажу на земельних торгах, відшкодовуються переможцем земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

- розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;

Претендент на участь у конкурсі повинен володіти необхідними технічним і технологічним  забезпеченням та у складі якого повинні працювати за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та надати послуги по виконанню робіт із землеустрою з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.

Проект землеустрою розробляється організацією відповідно до вимог земельного, містобудівного, пам’ятко-охоронного законодавста.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лот.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають бути підтвердні документи з їхнім описом та окремий запечатаний конверт із конкурсною пропозицією.

 У разі неповноти поданих документів або несвоєчасності їхнього подання, претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів із конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на претендента. У разі виявлення недостовірної інформації конкурсант не допускається до участі у конкурсі.

 Обрання переможця із числа учасників конкурсу оцінюватиметься по балам конкурсної пропозиції за такими критеріями:

 1) Кількість проданих лотів:

3 бали − найбільша пропозиція; 2 бали − друга за найбільшою пропозиція; 1 бал − інші пропозиції.

 2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової:

(коефіцієнт - показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

3 бали – перший за найбільшим показником;  2 бали − другий за найбільшим показником; 1 бал − найменший показник.

 3) запропонована учасником конкурсу вартість робіт з підготовки земельних ділянок до проведення земельних торгів (розроблення, погодження та реєстрація земельної ділянки):

15 балів − найменша пропозиція; 12 балів − друга за найменшою пропозиція; 8 балів − третя за найменшою пропозиція; 7 балів − інші пропозиції;

 4) запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів − найменша пропозиція; 4 бали − друга за найменшою пропозиція; 3 бали − інші пропозиції;

5)Кількість робіт із землеустрою виконаних у  Дніпропетровській області у  період з 01.01.2019р. по 01.07.2020р.; 15 балів -  найбільший показник; 12 балів - другий за найбільшим показником; 8 балів - найменший показник.

 

 6) Підчас обрання переможця конкурсу додатково будуть оцінюватися та враховуватися наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт; договори про надання аналогічних послуг, ділова репутація конкурсанта тощо.

 Перелік документів, які подаються на конкурс:

 1. Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;

 2. Згода на обробку персональних даних  (для претендента – фізичної особи-підприємця);

 3. Копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

 4. Копії документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

5. Довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

6. Копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

7. Довідка претендента у довільній формі про наявність обладнання та матеріально технічної бази, необхідних для виконання послуг з проведення земельних торгів;

 8. Довідка претендента у довільній формі про наявність досвіду роботи у сфері надання послуг, з переліком проданих протягом 2020-2021 років лотів (довідка надається на фірмовому бланку за підписом претендента та завірена його печаткою (за наявності), договір про надання аналогічних послуг, завірений печаткою претендента (за наявності).

9. Інформація, у вигляді довідки в довільній формі на бланку та завірена підписом і печаткою (за наявності) претендента:

- про те, що відомості про юридичну особу, яка є претендентом не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- щодо не притягнення претендента до відповідальності протягом останніх трьох років за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

-  фізична особа, яка є претендентом, або службова (посадова) особа претендента, яка підписала конкурсну пропозицію, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

- згода на фінансування підготовки лоту до продажу та проведення земельних торгів.

 10. Конкурсна пропозиція в окремо запечатаному конверті:

 1) Кількість проданих лотів на земельних торгах за 2020-2021 роки (із зазначенням адреси розміщення земельної ділянки, її площі та цільового використання);

 2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової (із зазначенням загальної суми стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів  та загальна суми ціни продажу лотів);

(коефіцієнт - показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

Формула розрахунку коефіцієнта Кф=А/В, де:

Кф - коефіцієнт - показник порівняльної характеристики ціни продажу земельних ділянок відносно стартової;

А - загальна сума ціни продажу лотів;

В - загальна сума стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів;

 3) Пропозиція про вартість виконання землевпорядних послуг (робіт) з урахуванням податку на додану вартість;

 4) Інформація щодо строку виконання послуг (робіт) із підготовки лотів до продажу (в календарних днях);

5) Кількість робіт із землеустрою виконаних в  Одеській  області у  період з 01.01.2020р. по 01.07.2021р.

 6) Інша документація, яка може бути врахована конкурсною комісією для встановлення переваг конкурсанта у сфері земельних торгів перед іншими учасниками конкурсу.

 Усі сторінки документів, що надаються претендентом повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України.

У разі подачі  документів одним претендентом договір буде укладений з ним.

 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ : 10.08.2021 о 09.00 в приміщенні Мологівської сільської ради ,с.Молога, вул..Кишинівська, 221-а.

 

ПОШТОВА АДРЕСА, ЗА ЯКОЮ подаються документи: 67751 , с.Молога , вул.Кишинівська, 221-а,  Білгород-Дністровський район, Одеська область.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь