A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мологівська сільська рада об'єднана територіальна громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок

Дата: 04.01.2023 12:32
Кількість переглядів: 73

 
 

 

 

                                                                       УКРАЇНА                                             ПРОЕКТ

ОДЕСЬКА    ОБЛАСТЬ

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ  РАЙОН

МОЛОГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

(___ СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ)

 

23 грудня  2022   року                                   с.Молога                                                      №     VІІІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку продажу  земельних   ділянок    несільськогосподарського  призначення,  на яких розташовані об’єкти нерухомого майна,  що є власністю покупців цих ділянок

           Керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 12, 19,122,127,128 Земельного кодексу України, заслухавши спеціаліста з земельних питань Мологівської сільської ради, щодо необхідності визначення порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, з метою забезпечення гарантій та прав на набуття права власності на землю й захисту прав територіальної громади з розвитку ринку землі, врегулювання земельних відносин щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю фізичних та юридичних осіб, та з метою збільшення надходжень до бюджету сільської ради, раціонального та ефективного використання земель,

Мологівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити Порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких    розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, на території Мологівської сільської ради, згідно з  додатком 1.

  2. Затвердити Договір про сплату авансового внеску в рахунок  оплати  ціни земельної

ділянки згідно з додатком 2 .

  3. Покласти  координацію виконання даного рішення на спеціаліста з земельних питань Мологівської сільської ради  Тетяну СОРОКІНУ.

           4. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну комісію з питань земельних відносин, раціонального землекористування, планування території, екологічної політики, сільського  господарства, будівництва, архітектури, охорони памяток, історичного середовища  та  благоустрою (голова Ірина ЧЕЛОМБІТКО).

 

Сільський  голова:                                                                                              Олег НІМАЧУК

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення сільської ради

від __________року №    –VІІІ

 

ПОРЯДОК
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі» , постанови Кабінету Міністрів України № 381 від 22 квітня 2009 року «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», та інших актів чинного законодавства та регулює порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб на території Мологівської сільської ради.

1.2. Об'єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього положення поширюються на земельні ділянки, які розташовані в межах Мологівської сільської ради  та належать до категорії земель, що можуть бути передані у власність згідно з чинним законодавством України.

1.3.  Суб'єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є - Продавець: Мологівська сільська рада, в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Покупці: громадяни та юридичні особи, які є власниками об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках на території Мологівської сільської ради. 

1.4. Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами (клопотаннями) власників об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках Мологівської сільської ради. Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки, відповідно до встановленого чинним законодавством порядку.


2. Порядок викупу земельних ділянок,

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

2.1. Громадяни, та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність на яких розташовані належні їм на праві власності об’єкти нерухомого майна, подають заяву (клопотання) до сільської ради.

2.2. У заяві (клопотанні) зазначаються: місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

До заяви (клопотання) додаються:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності) та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці ;

б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;

2.3. Мологівська сільська рада у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення, яке діє протягом року, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки (шляхом викупу) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, крім земельних ділянок, площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно оздоровчих споруд,  чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. 

Підставою для відмови у продажу земельної ділянки є:

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

г) встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

д) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки; 

е) в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в суді.

2.4.   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) виготовляється за рахунок заявника (фізичної або юридичної особи) на підставі договору між заявником та організаціями (суб’єктами господарювання), які мають сертифікати (ліцензії) для проведення відповідних робіт, затверджується сесією сільської ради разом з чим надається дозвіл на  проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

2.5. Виготовлена землевпорядна документація подається заявником або його уповноваженим представником до сільської ради разом із витягом про реєстрацію зазначеної земельної ділянки в Державному земельному кадастрі для реєстрації права комунальної власності на зазначену ділянку в Єдиному Державному реєстрі прав на нерухоме майно (у разі якщо відсутнє свідоцтво про реєстрацію права комунальної власності Мологівської  сільської ради).

6.  Рішення Мологівської сільської  ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення з заявником договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згідно з Типовим договором наведеному у  Додатку  2.

2.7. Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі  20 відсотків вартості нормативно-грошової оцінки земельної ділянки сплачуються громадянином, або юридичною особою в 10-денний термін після укладання відповідного договору. Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої ділянки.

2.8.  Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску, проводиться конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель та здійснюється замовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення відповідного договору в межах оплати авансового внеску.

2.9. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт на замовлення Мологівської  сільської ради.

Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що становить  20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

У разі, якщо Мологівська сільська рада виступає замовником послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – роботи з оцінки), але згідно з частиною другою статті 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не є платником за договором про оцінку майна і оплата вказаних вище послуг або робіт здійснюється іншими суб’єктами, ніж визначені в  пункті 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель » конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності не проводиться.

Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 381 від 22 квітня 2009 року «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» 
Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.
Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п'ять років. 

    2.10. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

 2.11. Рішення Мологівської сільської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

У разі невмотивованого зволікання або ухилення покупцем від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом місяця з дати прийняття сільською радою рішення про продаж земельної ділянки, сільська рада  має право ініціювати скасування цього рішення, при цьому авансовий внесок покупцю не повертається.

2.12.  Сільська рада  укладає з покупцем договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про сплату першого платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для її державної реєстрації права власності за Покупцем у встановленому законодавством порядку.

2.13. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок розташованих на території Мологівської сільської ради, зараховуються до місцевого бюджету у порядку, визначеному чинним законодавством. 

2.14. Питання, які не врегульовані цим Порядком, регулюються нормативно-правовими актами діючого законодавства України.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

Додаток 1 до рішення сільської ради

                 від __________року №    –VІІІ                                                                                                  

 

Договір
про оплату авансового внеску в рахунок
оплати ціни земельної ділянки

с. Молога                                                                                                         ______      __20___року
 

Мологівська  сільська  рада, в особі сільського голови: _______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням сесії Мологівської сільської ради від           року №     , надалі Сторона-1, та ___________________________, що виявив(ла/ло)  бажання викупити земельну ділянку                (назва юридичної особи/ ПІБ фізичної особи)

___________________________________________________________________________,

                          (юридична адреса, код ЕДРПОУ / паспорт, ідентифікаційний номер, місце реєстрації) надалі Сторона-2, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет договору:

1. Предметом цього договору є порядок та розмір сплати Стороною-2 авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки площею _______кв.м., що розташована за адресою: ________________________, Білгород-Дністровського району, Одеської області, цільове призначення ділянки _________________________.

 

2. Сума та порядок оплати авансового внеску:

2.1.  Згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданого  _____________________  нормативна грошова оцінка земельної ділянки

                                   (ким видано, номер та дата витягу)

       становить ____________грн. (_____________).

                (сума цифрами)            (сума прописом)

2.2.  Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню Стороною-2, становить ____ (_________) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в п. 2.1 Договору, та становить ____________грн. (_____________), який зараховується на

                                             (сума цифрами)              (сума прописом)

розрахунковий  рахунок   Мологівської  сільської ради  (реквізити рахунку                                                   
 

3. Обов’язки Сторін

3.1.  Сторона-2 перераховує авансовий внесок впродовж 10 (десяти) календарних днів після укладення цього Договору. Авансовий внесок перераховується Стороною-2 Стороні-1 в безготівковому порядку, шляхом перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок. 
Сторона-2, не пізніше 3 (трьох) банківських днів після перерахування авансового внеску, зобов’язана представити Стороні-1 оригінал примірника платіжного доручення (квитанції) про перерахування коштів.

3.2.  Сторона-1 зобов’язується оплатити роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за рахунок внесеного стороною-2 авансового  внеску.

 

4. Використання Стороною-1 суми авансового внеску

4.1.  Підставою для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є рішення  Мологівської сільської  ради № ____  від ___________ року (Сторони-1) про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки землі. 
  4.2.  Після виконання Стороною-2 п. 3.1 даного Договору, Сторона-1 укладає договір з ліцензованою організацією на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться за адресою: ____________________ 

4.3.  Сума коштів, яка передбачена п. 2.2 даного Договору зараховується до ціни продажу земельної ділянки.

4.4.  У разі відмови Сторони-2 від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, кошти, сплачені Стороною-2 в рахунок авансового внеску, не повертаються.
  4.5.  У випадку відмови Мологівської сільської  ради від затвердження звіту оцінки земельної ділянки та її продажу, авансовий внесок повертається в частині, який залишився від проведеного звіту, за відповідною заявою Сторони-2.

 

5. Заключні положення

5.1.  Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного його виконання сторонами.

5.2.  Даний Договір є чинним впродовж всього строку його дії і не може бути розірваним Сторонами в односторонньому порядку за виключенням випадків, вказаних у цьому Договорі.
  5.3.  У разі, якщо Сторона-2 порушить строки перерахування авансового внеску, які вказані в п. 3.1 цього Договору, даний Договір розривається Стороною-1 в односторонньому порядку. Про розірвання Договору в односторонньому порядку Сторона-1 направляє Стороні-2 відповідне письмове повідомлення, в якому зазначається причина розірвання Договору та дата, з якої Договір вважається розірваним Стороною-1 в односторонньому  порядку.
  5.4.  Розірвання Договору в односторонньому порядку є підставою для скасування Мологівською   сільською радою рішення про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки від _________________року № ___.
  5.5.  Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для його Сторін і можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою.

5.6.  Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третій стороні.

5.7.  Питання, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору які не знайшли відображення в Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України. Спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди в судовому порядку.
   5.8. Даний Договір складено в простій письмовій формі у двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони.

 

      СТОРОНА - 1

 

              СТОРОНА - 2

 

       Мологівська сільська  рада

місцезнаходження якої: 67751, Одеська область, Білгород-Дністровський район,                  село Молога ,вул. Кишинівська, 221-а

 

 

 

____________________________________

 (назва юридичної особи/ ПІБ фізичної   особи)

 ___________________________________

(юридична адреса, код ЕДРПОУ,  р/рахунок /місце реєстрації, ідентифікаційний номер)

 

_________                  ____________

  (підпис)                           (ПІБ)

М.п.

 

 

     _____                        ______________  

    (підпис)                            ( ПІБ)

М.п.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь